Bitcoin fork

Bitcoin kent normen. Het is als het ware een set waar iedereen zich aan de regels houdt binnen het netwerk, ook al verschillen de meningen wel eens over hoe die regels in elkaar moeten zitten. Het kan dan voorkomen dat verschillende groepen een andere toekomst zien voor Bitcoin. Wanneer dit leidt tot twee verschillende implementaties kan er een fork ontstaan.

Wat is een fork?

Een fork is een softwareontwikkelingsproject waarbij een eerdere code een belangrijke rol spelt. Het gaat hierbij vaak om afsplitsingen binnen de open-source community. Dit betekent dat de broncode gekopieerd wordt en door een andere partij wordt aangepast. Bij Bitcoin geldt dat een fork het splitsen is van de blockchain in twee of meerdere richtingen, waardoor nieuwe blocks van de ene chain niet meer geaccepteerd worden door de andere. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten forks: soft fork en hard fork. Bij soft fork worden regels juist strenger gemaakt, terwijl ze bij hard fork juist versoepeld worden.

Soft fork

Zoals hierboven staat beschreven worden de regels juist strenger en wordt er minder toegelaten bij een soft fork. Een voorbeeld hiervan is het instellen van de blockgrootte van 1 MB in 2011. In de situatie voor het instellen van de 1 MB blockgrootte was er geen limiet aanwezig. Door het instellen van de limiet zijn de regels dus “strenger” geworden. Blocks groter dan 1 MB worden namelijk niet meer geaccepteerd. Het niet upgraden naar de nieuwe versie brengt geen problemen met zich mee. Nieuwe regels staan namelijk niet in strijd met oude regels.

Hard fork

Bij een hard fork gaat het dan juist weer om een versoepeling van de regels. Stel dat de blokgrootte wordt uitgebreid dan wordt er meer toegestaan dan voorheen. Als niet geüpdatet wordt naar de nieuwe situatie dan kunnen ze de nieuwe richting van Bitcoin niet volgen en zullen er twee blockchains ontstaan: een voor de oude regels en een voor de nieuwe regels.

Risico’s van een fork

Soms wordt er ook gesproken over zowel een soft als hard fork. Een soft fork brengt over het algemeen minder gevaarlijke veranderingen voor het systeem. Daardoor zal deze altijd aantrekkelijker zijn dan een hard fork. Echter zijn beide forks in staat om nadelen met zich mee te brengen. Vanwege deze situatie raden we je bij dezen aan geen transacties te doen tijdens het proces van een soft of hard fork om zo onnodige risico’s voor jezelf te voorkomen.