Een gat wordt gedefinieerd als een ongevulde ruimte of interval. Op de chart zie je een gat, een gebied waar er niet wordt gehandeld. In een opwaartse trend wordt een GAP gevormd wanneer de hoogste prijs van een dag lager dan de laagste prijs van de volgende dag is. Dus, in een neerwaartse trend ontstaat een GAP wanneer de laagste prijs van de dag hoger is dan de hoogste prijs van de volgende dag.

Bijvoorbeeld, de prijs van een aandeel bereikt een high van $30.00 op Woensdag, en opent Donderdag op $36.00, daald naar $35,00 in het vroege uur, gaat recht omhoog naar $37,00, en er komt geen handel voor tussen $30,00 en $35,00 gebied. Deze no-trading zone verschijnt op de grafiek als een gat (GAP). Gaps kunnen een belangrijke rol spelen wanneer ze voor gespot voordat de move begint.

Soorten GAP’s

Er zijn vier verschillende soorten GAP’s die je kunt identificeren. Elk type GAP heeft zijn eigen kenmerkende implicaties, het is zeer belangrijk om een onderscheid te kunnen maken tussen dergelijke GAP’s.

GAP's herkennen

1. Breakway gap
Deze doet zich voor wanneer de prijzen zich losmaken van een congestiegebied zoals bijvoorbeeld bij het verlaten van een driehoek (oplopend of dalend) met een GAP dan kan worden vastgesteld dat de verandering in het sentiment sterk is en de komende beweging zal krachtig zijn. Men moet het volume in de gaten houden. Als er veel volume is nadat de GAP is gevormd dan is er een goede kans dat de markt niet terugkeert om het gat te vullen. Wanneer er weinige volume is, is de kans het grootst dat de GAP wordt opgevuld voordat de prijzen hun trend hervatten.

2. Common gap
Deze GAP heeft de neiging om zich voor te doen wanneer er tussen steun- en weerstandsniveau gehandeld wordt op korte termijn en de koers beweegt zich zijdelings. Men kan het zien als gebiedt van prijscongestie. Gewoonlijk beweegt de prijs zich terug of gaat hij omhoog om de gaten te vullen in de komende dagen. Als de GAP wordt opgevuld, dan biedt ze niet veel info voor het voorspellen van de richting.

3. Exhaustion gap

Een Exhaustion gap suggereert het einde van een beweging. Deze GAP’s worden geassocieerd met een snelle, rechtlijnige stijging of daling. Wanneer ze aan de top worden gevormd met veel volume, is de kans groot dat de markt uitgeput raakt en dat er een ommekeer plaatsvindt. Een omkeringsdag kan gemakkelijk onderscheid maken tussen een measuring GAP en de exhaustion GAP.

4. Measuring gap
Ook wel bekend als Runaway GAP, een measuring GAP wordt meestal gevormd op de helft van een prijsbeweging. Het wordt niet geassocieerd met het congestiegebied, het is waarschijnlijker dat het ongeveer in het midden van de snelle move
vooruit of achteruit gaat.