AML: Anti Money Laundering – Een wet waaraan financiële instellingen moeten voldoen, zodat het
eventueel witwassen van geld gescreend kan worden.

ASIC: Application Specific Integrated Circuit – Applicatie-specifieke geïntegreerde schakeling. Deze
schakelingen worden o.a gebruikt om cryptovaluta te minen.

ATH: All Time High – Het hoogst behaalde punt van een currency (kan verschillen per exchange).

BAGS: – Denkbeeldige zakken/tassen met crypto coins die je voor langere tijd vasthoud.

BB: Bolinger Bands – Een technische indicator te gebruiken bij het traden. De upper en lower Bollinger Band
worden door middel van een standaarddeviatie berekend. Deze twee lijnen (bands) worden op de koers
geplaatst en creëren een dynamische trend rondom de koers. De indicator is een goed hulpmiddel om het
innemen van een positie te timen, maar je kan het ook gebruiken bij het sluiten van je positie. Over het
algemeen heeft de markt 80% van de tijd geen duidelijke trend en beweegt dus binnen deze banden.

BEAR MARKET: Downtrend – Een dalende trend in de markt.

BLOCK: – Een onderdeel van de Blockchain (blokketen) en wordt meestal via een versleutelde hash
verbonden met het voorgaande blok in de blokketen.

BOTS: Trading bots – Dit zijn computerprogramma’s die verschillende indicatoren gebruiken om trends te
herkennen en automatisch transacties uit te voeren. Ze worden meer en meer gebruikt binnen de cryptoa markt. Wij maken zelf ook gebruik van trading bots.

BTFD: Buy The F*cking Dip – Koop als de koers erg laag staat.

BULL MARKET: Uptrend – Een stijgende trend in de markt.

CANDLE(STICKS):
– Candlesticks zijn rechthoekige staven/blokken in een koersgrafiek van een currency. Elke
candlestick staat voor een periode die kan variëren van minuten tot een maand. Door de samenstelling van
candlesticks zie je meteen wat er in die periode is gebeurd met de koers. Een candlestick grafiek is bij
actieve traders meer in trek dan een lijngrafiek. Dit komt door het feit dat bij candlesticks snel patronen
ontdekt kunnen worden die een keerpunt in de grafiek aangeven. Omdat alle beleggers graag op het
dieptepunt kopen en op het hoogtepunt verkopen, zijn candlesticks erg populair. ”De body” van de
candlestick is het dikke gedeelte. De bodem van de candle laat zien wat de openingskoers is en de
bovenkant de slotkoers. De dunne lijnen worden lonten genoemd. Met deze lijnen wordt de hoogste en de
laagste koers van die periode aangegeven.

CIRCULATING SUPPLY: – Het aantal coins in omloop van een bepaalde currency.

COLD STORAGE: – Cryptocurrency offline opslaan; een hardware wallet bijvoorbeeld.

CONFIRMATION: – Een transactie die wordt bevestigd wanneer deze is geverifieerd op de blockchain.

CONSENSUS: – Overeenstemming bereiken.

DAPPS: – Blockchain (Decentrale) applicaties.

DCA: Dollar Cost Average – Dollar cost averaging is een beleggings tactiek waarmee het marktrisico beperkt
wordt door het systematisch aankopen van coins met eenzelfde bedrag over regelmatige tijdstippen
gedurende een lange periode. Bijvoorbeeld: je investeert elke maand € 100,- in Bitcoin.

DEX: Decentralized Exchange – Een gedecentraliseerde beurs is een valutamarkt die niet afhankelijk is van
een dienst van derden om het geld van de klant te houden. In plaats daarvan vinden transacties
rechtstreeks plaats tussen gebruikers (peer-to-peer) via een geautomatiseerd proces. Dit systeem kan
worden bereikt door proxy-tokens te maken (crypto-activa die een bepaalde fiat- of crypto-valuta
vertegenwoordigen) of activa (die bijvoorbeeld aandelen in een bedrijf kunnen vertegenwoordigen) of door
een gedecentraliseerd multi-handtekening-escrow-systeem, naast andere oplossingen die momenteel
beschikbaar zijn en worden ontwikkeld. Dit systeem staat in schril contrast met het huidige gecentraliseerde
model.

DICO: Decentralized Initial Coin Offering – Bij een DICO wordt geld ingezameld voor de ontwikkeling van een
nieuwe coin of token. Een Dico is gedecentraliseerd in tegenstelling tot de traditionele ICO.

DUMP: Een bepaalde coin wordt door één of meerdere mensen en vaak in grote hoeveelheden tegelijk
verkocht. (Trading bots worden ook steeds meer ingezet).

DYOR: Do Your Own Research – Doe je eigen onderzoek, voordat je investeert.EMA: Exponential Moving Average – Het Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA) is gebaseerd op
de gewogen gemiddelde prijs van een currency over een bepaalde periode. Hierbij worden uitschieters in
de koersgrafiek geminimaliseerd. Een EMA wordt exponentieel gewogen in het voordeel van recente
koersen. Als de koers boven het gemiddelde uitkomt wijst dit op een opwaartse beweging vanaf een
bodem, wat gezien wordt als een koopsignaal. Zakt de koers onder het gemiddelde, dan wijst dit op een
neerwaartse beweging vanaf een top, wat wordt beschouwd als een verkoopsignaal.

FA: Fundamentele Analyse – Bij het analyseren van een aandeel, futurescontract of valuta met behulp van
fundamentele analyse, zijn er twee basisbenaderingen die kunnen worden gebruikt: bottom-up analyse en
top-down analyse. Fundamentele analyse wordt uitgevoerd op historische en huidige gegevens, met het
doel financiële prognoses te maken.

FIAT: – USD, EURO (papiergeld).

FIB: Fibonacci – Allereerst moet je bepalen of de betreffende crypto zich in een opgaande of in een
neergaande trend bevindt. Dit is bepalend voor hoe je de Fibonacci-lijnen uitzet. Middels de Fibonaccilijnen
kan je enige inschatting maken waar een tegenbeweging zal plaatsvinden. Handel je op langere
termijn, dan is het zaak dat je deze indicator ook in een langer lopende grafiek gebruikt. Denk hierbij aan
een grafiek met een tijdspanne van ruim een jaar of langer. Handel je op korte termijn, dan gebruik je een
grafiek met een korte tijdspanne.

FOMO: Fear Of Missing Out – Angst de boot te missen.

FPPS: Full Pay Per Share – Naast de beloningen van PPS (Pay Per Share; beloningen voor het minen van
Blocks), krijg je bij FPPS beloningen voor de transacties op het netwerk.

FUD: Fear, Uncertainty & Doubt – Het verspreiden van angst, onzekerheid of twijfel over bijvoorbeeld
blockchainprojecten/currencies.

FUTURES (CME): – Futures zijn financiële contracten die de koper verplichten om een aandeel te kopen of
de verkoper verplichten om een aandeel te verkopen, zoals een fysiek goed of een financieel instrument,
tegen een vooraf bepaalde datum en prijs in de toekomst. Futures beschrijven de kwaliteit en kwantiteit
van de onderliggende waarde; ze zijn gestandaardiseerd voor de handel op een termijnbeurs.

HARD FORK: – Een permanente afsplitsing van de huidige blockchain, waardoor een nieuwe blockchain
ontstaat met eigen (nieuwe) regels. Een bekend voorbeeld hiervan is de fork van Ethereum waar Ethereum
Classic uit ontstaan is.

HASH: – Een versleuteling die niet meer ongedaan kan worden gemaakt.

HODL: “Hold” – Vasthouden.

ICO: Initial Coin Offering – Een crowd sale waarin men de mogelijkheid wordt geboden digitale munten van
een nieuw blockchainproject te kopen.

KYC: Know Your Customer – Een wet waaraan financiële instellingen moeten voldoen die gebruikers
verplicht zich te verifiëren met een identiteitsbewijs, zodat men weet wie hun klanten zijn.

LAMBO: – Staat voor Lamborghini. Een grap onder crypto traders. Het doel zoveel winst te maken met
crypto, om een ”LAMBO” te kunnen kopen.

LEDGER: – De Nederlandse vertaling van ledger is grootboek. Een grootboek is eigenlijk een database,
waarin bijvoorbeeld transacties worden bijgehouden.

MA: Markt Analyse – Een markt analyse bestudeert o.a de aantrekkelijkheid, dynamiek en concurrentie van
een specifieke markt binnen een specifieke industrie.

MARKET CAP: – Prijs per coin vermenigvuldigd met het aantal coins in omloop.

MINING: – Mining is het laten uitvoeren van wiskundige berekeningen door een computer om de
transacties te laten bevestigen en om de veiligheid van het netwerk te waarborgen. De beloning voor dit
werk krijgen de “miners” in de vorm van commissie en ook gedolven coins.

MOON: – Als de koers naar een hoge positie stijgt. ”Hij stijgt richting de maan”.

NODE: – Een digitaal knooppunt (een computer bijv.) dat onderdeel is van het netwerk.
OTC: Over The Counter – Coins verkopen aan een ander, maar niet via een openbare exchange omdat het
vaak gaat om grote bedragen die de koers anders flink kunnen beïnvloeden.

PEER-TO-PEER: – Netwerken voor het uitwisselen van bestanden (filesharing) tussen computergebruikers
die aangesloten zijn op hetzelfde netwerk.

POS: Proof of Stake – Transacties op een blockchain worden bij PoS gevalideerd door de adressen(houders)
met daarin hun munten. Als beloning krijgen “stakers”een deel van de transactie kosten die hierbij gemaakt
zijn.

POW: Proof of Work – Transacties op een blockchain worden bij PoW gevalideerd door miners die hun
computer(s) hiervoor beschikbaar stellen. De computers dienen hierbij zeer complex algortimes op te
lossen. De miner die deze het eerste oplost, krijgt als beloning een percentage munten uitgekeerd.

PRIVATE KEY: – Een Private Key of geheime sleutel is een geheim stuk data waarmee bewezen wordt dat
bijvoorbeeld een Bitcoin bij een bepaald Bitcoin-adres hoort, door middel van een cryptografische
handtekening.

PUMP & DUMP: – Wanneer de prijs behoorlijk gemanipuleerd wordt. Whales jagen de prijs omhoog
(pump) om vervolgens te verkopen (dumpen) aan mensen die, op basis van FOMO, instappen.

QR-CODE: – De letters QR zijn een afkorting van Quick Response. Een QR-code is een bepaald type
tweedimensionale streepjescode.

ROADMAP: – De strategie of planning van een project, van proces tot proces.

ROI: Return On Investment – Het rendement op de investering.

RSI: Relative Strength Index – Een indicator die aangeeft of een currency ‘overbought’ of ‘oversold’ is en
daarmee over het algemeen vertelt of dit een goed koop- of verkoopmoment is. De horizontale as toont de
tijd en de verticale as heeft een waarde van 0 tot 100. Over het algemeen geeft een RSI ruim boven de 50
aan dat deze coin overbought is en geeft een weergave ruim onder de 50 aan dat de coin oversold is.

SAT: Satoshi – Rekeneenheid van Bitcoin achter de komma, zo is 0.00000001 in termen van Bitcoin 1
Satoshi.

SEPA: Single European Payments Area – Europa is inmiddels een gezamenlijke betaalmarkt, waar we overal
op dezelfde manier kunnen betalen. SEPA, Single Euro Payments Area, omvat alle landen binnen de EU,
aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (die wel lid zijn van de Europese Economische Ruimte),
Zwitserland, Monaco en San Marino.

SHORTING: – Wanneer je een munt verkoopt met het idee deze voor een lagere koers terug te kopen.

SMA: Simple Moving Average – Het voortschrijdende gemiddelde. De Moving Average geeft aan welke
richting de trend heeft. Een gemiddelde dat oploopt is een positief teken en een neerwaarts lopend
gemiddelde geeft een dalende trend weer.

SMART CONTRACT: – Smart contracts helpen je om op een transparante, conflictvrije manier geld,
bezittingen, aandelen of iets van waarde uit te wisselen, terwijl je de diensten van een tussenpersoon
vermijdt. De beste manier om slimme contracten te beschrijven, is door de technologie te vergelijken met
een automaat. Gewoonlijk zou je naar een advocaat of een notaris gaan, ze betalen en wachten terwijl je
het document krijgt. Met slimme contracten gooi je bijvoorbeeld een Bitcoin in de automaat (d.w.z. het
grootboek) en uw escrow, rijbewijs of wat dan ook, valt in uw account. Bovendien definiëren slimme
contracten niet alleen de regels en straffen rond een overeenkomst op dezelfde manier als een traditioneel
contract, maar worden ze ook automatisch afgedwongen.

TA: Technische Analyse – Technische analyse is het bestuderen van historische prijsbewegingen om
toekomstige koersbewegingen te voorspellen. Technische analyse is toepasbaar op de koersbewegingen van
bijvoorbeeld aandelen, indices, grondstoffen en futures. Voor elk verhandelbaar instrument waar de koers
wordt bepaald door vraag en aanbod, kan technische analyse worden gebruikt.

TRUSTLESS: – Het maken van een transactie tussen twee partijen zonder dat hierbij een controlerende
derde partij nodig is.WALLET: – Een cryptocurrency wallet is een ”veilige” digitale portemonnee die wordt gebruikt voor het
opslaan, verzenden en ontvangen van digitale valuta zoals Bitcoin. De meeste munten hebben een officiële
portemonnee of een paar officieel aanbevolen portemonnees van derden. Om cryptocurrency te gebruiken,
moet je een cryptocurrency-portemonnee hebben.

WHALE: – Iemand of een groep investeerders die een groot deel van een cryptomunt in bezit heeft. Whales
zijn in staat de markt te manipuleren en doen dit ook (met onverwachte prijsstijgingen en dalingen).

WHITEPAPER: – Een whitepaper is een diepgaand rapport over een bepaalde coin. In dit rapport wordt o.a
uitgelegd hoe het systeem werkt en eventuele problemen zijn/worden opgelost.