Crypto en belasting. Hoe zit dat nou precies?

In dit artikel zullen we dat zo kort en makkelijk mogelijk uitleggen. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, je bent een sukkel als je het niet opgeeft. Je bent het namelijk verplicht om je crypto op te geven bij de belasting, ook als je onder het heffingsvrije vermogen blijft. De belasting die je dient te betalen over je crypto is namelijk niet zo veel. Crypto valt namelijk onder vermogen en mag je wegschrijven in box 3. En wanneer je de belasting aangifte invult wil de belastingdienst graag weten welke en hoeveel crypto je in bezit had op 1 januari 00:00uur. Je kunt bijvoorbeeld een printscreen van je wallet(s) en exchange(s) maken maar je kan het ook terug kijken op Tradingview wat de waarde op dat moment was.

Crypto en belasting in box 3

Zoals we eerder al noemde valt crypto onder eigen vermogen. Eigen vermogen wordt in box drie belast. Hier vul je je totale vermogen in, dus sieraden, spaargeld, aandelen of een tweede huis. Op de website van de belastingdienst vind je een uitgebreide lijst wat allemaal in box 3 wordt belast.
Om je vermogen te berekenen tel je de waarde van alles bij elkaar op minus de totale waarde van je schulden. Wanneer je je vermogen opgeeft betekend het niet altijd dat je belasting moet betalen. De belastingdienst heeft namelijk een belastingvrije drempel ingesteld. Voor alleenstaanden ligt die op €50.000 voor 2021 en €50650 voor 2022. Wanneer je een fiscaal partner hebt is dat voor 2021 €100.000 en voor 2022 €101.300.

Crypto in welke belasting schijf

Over het rendement wat je behaald met je beleggingen betaal je voor het belasting jaar 2021 een inkomstenbelasting van 31%. Het rendement wordt door de belastingdienst vastgesteld aan de hand van vastgestelde tarieven. Hieronder zullen wij een overzicht met de percentages plaatsen die de belastingdienst gebruikt om fictief jouw rendement te berekenen. Ze gaan er namelijk vanuit dat hoe meer vermogen je hebt je meer rendement maakt.

Schijf 1: Tot €50.001 wordt een gemiddelde rendement gerekend van 1,90%
Schijf 2: Vanaf €50.001 tot €950.001 wordt een gemiddelde rendement gerekend van 4,50%
Schijf 3: Vanaf €950.001 wordt een gemiddelde rendement gerekend van 5,69%

We zullen nu eens twee rekenvoorbeelden laten zien.

Voorbeeld 1
Meneer X is alleenstaand en heeft een totale vermogen van €100.000. Hiervan is €50.000 belasting vrij, over de resterende bedrag moet meneer X dus belasting betalen. Dit wordt als volgt berekend.
€50.000 * 1.9% (schijf 1) = €950. Dit is je verwachte rendement en hier over betaal je 31% belasting. Dit wordt als volgt uitgerekend.
€950 * 31% = €294,50 aan belasting moet meneer X betalen.

Heeft meneer X nu een fiscale partner dan had meneer X geen belasting hoeven betalen omdat de €100.000 dan onder het heffingsvrije vermogen valt.

Voorbeeld 2
Mevrouw Y heeft samen met haar fiscale partner een totale vermogen van €325.000. Hiervan is €100.000 belasting vrij, over het resterende bedrag moet dus belasting betaald worden. Dit wordt als volgt berekend.
van de €225.000 wat over is valt € 50.000 in schijf 1. Je krijgt dan de volgende som: €50.000 * 1.9% (schijf 1) = €950. Hier moet 31% belasting over betaald worden, dit wordt als volgt berekend. €950 * 31% = €294,50 aan belasting over de €50.000.

Er is nog een rest bedrag van €175.000 over en die valt in schijf 2 met een hogere percentage voor het rendement namelijk 4,50%. Om te berekenen hoeveel belasting mevrouw Y over dit bedrag moet betalen wordt de volgende berekening gemaakt.
€175.000 * 4,50% (schijf 2) = €7.875. Dit is je verwachte rendement en hier over betaal je 31% belasting. Dit wordt als volgt uitgerekend.
€7.875 *31% = €2.441,25 aan belasting moet mevrouw Y betalen.

Nu moeten we alleen deze twee schijven nog bij elkaar optellen om het totaal aan belasting wat betaald moet worden te weten te komen. €2.441,25 + €294,50 = €2.735,75 is het totale bedrag aan belasting over het vermogen van €325.000.

Tip voor crypto en belasting: Geef altijd je crypto op bij de belasting aangifte. Ook als je onder het heffingsvrije vermogen valt. Een boete is namelijk vele malen hoger dan de belasting die je moet betalen.

Crypto minen en belasting.

Wanneer je crypto aan het minen bent zit het net even wat anders in elkaar. Om crypto’s te kunnen minen heb je veel computercapaciteit nodig met de bijbehorende (stroom) kosten. De kosten zullen vaak zo hoog zijn dat er amper sprake is van een voordeel. Crypto die je mined hoef je dus ook niet op te geven bij je belastingaangifte. Maar wanneer je opbrengst hoger is dan de kosten die je ervoor maakt dan is er sprake van van inkomsten uit overige werk of winst uit ondernemen. In dat geval moet je wel de inkomsten opgeven bij je belasting aangifte.