Wat is het Bat Harmonic Pattern?

Het patroon is een 5-punts retracement structuur die in 2001 werd ontdekt door Scott Carney. Het heeft bepaalde Fibonacci metingen voor elk punt binnen zijn structuur. Het is belangrijk op te merken dat D geen punt is, maar eerder een zone waarin de prijs waarschijnlijk zal omkeren. Deze zone staat bekend als de Potential Reversal Zone (PRZ).

Het retracement van het B-punt van de primaire XA-etappe moet lager zijn dan 0,618, bij voorkeur
0,50 of 0,382. De PRZ bestaat uit 3 convergerende harmonische niveaus:

  • 0,886 retracement van het primaire XA been
  • Uitgebreid AB=CD chartpatroon, meestal 1.27 AB=CD
  • Minimale BC projectie is 1.618

Het eerste doel zou de 382 retracements van AD kunnen zijn en het tweede doel de 618 retracements van AD. Een populair stop-loss niveau zou achter het X-punt liggen. Conservatieve traders kunnen wachten op bijkomende bevestiging alvorens te handelen. De Bat pattern kunnen bearish en bullish zijn.

Hoe identificeer je het Bat Harmonic Pattern?

Fibonacci verhoudingen bepalen het patroon. Het Bat Harmonic Pattern volgt verschillende Fibonacci verhoudingen. Een van de belangrijkste manieren om het te onderscheiden van een Cypher patroon is het B punt dat, als het niet boven het 50 procent Fibonacci retracement van de XA leg komt dan is het een bat pattern, anders kan het veranderen in een cypher structuur.

De marktstrategie van het patroon is geschikt voor alle tijdseenheden en alle markttypes. Traders moeten er rekening mee houden dat op lagere tijdseenheden het gebruik van het vleermuispatroon een uitdaging vormt omdat het patroon minder vaak verschijnt op lagere tijdseenheden.

4 benen patroon
Zoals eerder vermeld, lijkt het bat harmonic patroon sterk op het Gartley patroon. Het heeft vier verschillende benen, aangeduid als X-A, A-B, B-C, en C-D.
X-A: In zijn bullish versie verschijnt het eerste been wanneer de koers scherp stijgt van punt X naar punt A. Dit is het langste been van het patroon.

A-B: In het A-B deel verandert de koers van richting en trekt 38.2 tot 50 procent terug van de afstand die werd afgelegd door het X-A deel. Houd in gedachten dat het A-B been nooit verder kan terugtrekken dan punt X. Maar als dit wel gebeurt, wordt het patroon als ongeldig beschouwd.

B-C: Hier verandert de koers voor een tweede keer van richting en beweegt zich weer omhoog, waarbij het 38.2 tot 88.6 procent van de afstand afgelegd door het A-B been terugtrekt. Als het terugtrekt tot boven de hoogste koers van punt A, wordt het patroon als ongeldig beschouwd.

C-D: Dit is het laatste en meest significante aspect van het patroon. Zoals bij het Gartley patroon eindigt hier het Bat Harmonic Pattern en traders plaatsen hun long (koop) trade op punt D.

Bij het bat pattern kijken traders echter naar de plaats waar het C-D been een retracement van 88,6 procent van het X-A been heeft bereikt. In het ideale geval vertegenwoordigt punt D ook een verlenging van 161,8 tot 261,8 procent van het B-C been.

Bat pattern

Wat vertelt het Bat patroon de traders?

Het biedt traders de kans om tegen een goede prijs in de markt te stappen, net als het patroon voltooid is en de trend zich hervat. Het belangrijkste verschil tussen het bat patroon en het Gartley patroon is de plaats waar het patroon eindigt – op een 88,6 procent Fibonacci retracement van het X-A deel. De binnenste retracements zijn ook lichtjes verschillend.

Het Bat Harmonic Pattern leert traders hoe ze het bat patroon kunnen verhandelen en geld kunnen gaan verdienen met een nieuwe opwindende benadering van technische analyse. De marktstrategie van het patroon is onderdeel van het harmonische handelspatronen systeem van traden. Net als bij veel harmonische patronen is er een bullish en een bearish versie van het bat patroon.

Hoe te handelen wanneer u het Vleermuispatroon ziet?

Voordat u het patroon gaat proberen en traden, moet u aan de hand van deze checklist bevestigen dat het patroon echt is. Het moet deze vitale elementen bevatten:

  • Een AB=CD patroon of een uitbreiding van dit patroon
  • Een 88,6 procent Fibonacci retracement van het X-A been
  • Een 161,8 tot 261,8 procent Fibonacci verlenging van het B-C been

Nu gaan we kijken hoe traders kunnen handelen met het vleermuispatroon. We zullen gebruik maken van het bullish bat patroon als voorbeeld. Voor een bearish bat patroon doet u gewoon het tegenovergestelde voor uw orders.

Het eerste waar u naar moet kijken bij het zoeken naar dit patroon is de impuls leg of de XA leg. We proberen een sterke opwaartse of neerwaartse beweging te identificeren, afhankelijk van of we een bullish of een bearish bat pattern hebben.

Het volgende waaraan moet worden voldaan voor een authentieke bat pattern structuur is een minimum van 0,382 Fibonacci retracement van de XA leg en het kan zo diep gaan als 0,50 Fibonacci retracement van de XA leg, maar het kan niet onder de 0,618 breken. Dit zal de B-leg van het patroon vormen.

Het volgende wat traders moeten doen is op zoek gaan naar een retracement van het AB been tot minstens 38.2 procent Fibonacci ratio’s, maar het kan niet hoger gaan dan 88.6 procent, en dit zal het derde punt C vormen van de patroonstrategie.

Het laatste wat we moeten doen is het D punt bepalen, en om tot het D punt te komen, moeten we de 0.886 Fibonacci ratio’s van het impulsieve XA been vinden, wat zal leiden tot een diepe CD been, en tenslotte zal het de volledige structuur van het patroon vervolledigen.

Markt strategie

De marktstrategie van het patroon werd getest over verschillende klassen van activa (grondstoffen, valuta, aandelen en cryptocurrencies). Het wordt aanbevolen dat traders de tijd nemen en de bat harmonische patronen strategie back-testen alvorens dit geavanceerde patroon te gebruiken voor trading.

Stap 1: Het patroon tekenen
Begin met te klikken op de vleermuispatroon indicator die u vindt op de werkbalk. Identificeer het beginpunt X, dat elk swing high of low punt op de grafiek kan zijn. Na het identificeren van het eerste swing hoog/laag punt, volgt u simpelweg de markt swing golfbewegingen. U zou 4 punten of 4 hoge/lage swingpunten moeten krijgen die samen het harmonisch bat patroon vormen.

Stap 2: Handel het patroon
De 88.6 procent Fibonacci ratio biedt traders een meer betrouwbare risico/opbrengst ratio. Dit is de reden waarom de marktstrategie van het vleermuispatroon zo populair is als marktstrategie. Het beste instapmoment is het 88,6 procent Fibonacci retracement dat een zeer accuraat omslagpunt is in de markt. Het wordt aanbevolen dat traders instappen zodra ze het 88,6 procent getal raken. Vaak gaat de harmonische bat pattern strategie niet veel boven dit niveau.

Stap 3: Plaatsen van een stop-loss

Normaal gezien plaatsen traders hun beschermende stop-loss lager dan het punt X van een harmonisch vleermuis patroon. Dat is de enige logische plaats om de stop-loss te plaatsen omdat elke doorbraak hieronder automatisch het patroon ongeldig maakt.

Stap 4: Take-profit nemen
Er kunnen verschillende manieren zijn om uw trades te beheren, maar het beste doel voor dit patroon zou moeten zijn om een meervoudige take profit formule te gebruiken. Voor deze patroonstrategie neemt u de eerste gedeeltelijke winst zodra u het golf-C niveau bereikt en de resterende helft zodra we boven golf-A breken. Door dit te doen zult u twee dingen bereiken: Ten eerste, u verzekert zich ervan dat u winst accumuleert, en ten tweede, als de markten omkeren, verzekert u zich ervan dat u gestopt bent bij BE en geen geld verliest.